LICHT

Waar handen je luisterend vasthouden
Beschutting en steun bieden
Je mag zijn door erkenning en liefde
De vreugde zich ontpopt tot bestaansrecht

HAPTOTHERAPIE BIJ KINDEREN

Voelen of gevoelsuitingen zijn voor een kind nog vanzelfsprekend. Om zich goed te voelen heeft een kind het nodig om begrepen te worden en in alle opzichten te kunnen communiceren met anderen. Liefdevolle verzorging en aandacht geeft een geluksgevoel. Het leert ons dat we onszelf mogen zijn en een plaats mogen innemen in de relatie met anderen en in de wereld.

Kinderen kunnen bij problemen veel baat hebben bij haptotherapie. Het mogen zijn en worden wie je bent is het uitgangspunt. Het samen op zoek gaan met de ouders is van groot belang zodat kinderen zich veilig kunnen voelen. Als het kind zich veilig voelt zal het zich uiteen kunnen zetten met opgelopen spanningen, gevoelens van verdriet, boosheid en angst.
Concreet doe ik dat door contact te maken, door te luisteren, kijken en te voelen om van daar uit met affectieve bevestiging via de huid, spel en oefeningen het kind te helpen verstoorde gevoelens uit te drukken en in evenwicht te brengen. Zo kan het kind groeien naar een toestand van zelfvertrouwen, van zichzelf kunnen zijn.

HAPTOTHERAPIE BIJ KINDEREN KAN ONDERSTEUNING BIEDEN BIJ:

• opvoedingsvragen • hyperactiviteit • slaapstoornissen • hooggevoeligheid
• faalangst • verlies en rouwverwerking • hechtingsproblematiek • ziekte

   
HaptotherapieBehandeling bij kinderenBehandeling bij volwassenenover Heleencontact